Muddring av lösa förorenade sediment

MILMAN Miljömuddring är till lika delar ägt av NCC AB

och Milman AB. Företaget har varit verksamt sedan 1978 och är en föregångare inom miljömuddring.

 

MILMAN Miljömuddring förfogar över specialutrustning

för sanering av sjöar och vattendrag och åtar sig tillsammans med NCC ett helhetsåtagande inom saneringsprojekt och rensmuddringar.

 

 

Ådalagatan 10, 582 26 LINKÖPING, Sweden, +46 13 63755