Sanering av sjöar och vattendrag

Med över 40 år i branschen
 

Tjänster

.

 

Miljömuddring Av (Förorenade) Lösa Sediment

Helhetslösning För Sanering I Sjöar Och Vattendrag

Vattenrening

Vattenrening av lakvatten eller i samband med marksanering

 
 

About

Milman Miljömuddring

är till lika delar ägt av NCC AB och Milman AB.
Företaget har varit verksamt sedan 1978 och är en föregångare inom miljömuddring.
MILMAN förfogar över specialutrustning för sanering av sjöar och vattendrag och åtar sig tillsammans med NCC ett helhetsåtagande inom saneringsprojekt och rensmuddringar.
Milman förfogar även över kompletta lösningar för lakvattenrening och har mobila applikationer upp till ett hydrauliskt flöde på ca 250 m3/h

Get in touch

We`d love to hear from you

© Copyright Milman Miljömuddring